CAIXA

  • La nostra marca
  • Nom químic
  • CAS núm.
  • Guia de referència creuada
  • MXC-DETDA Dietiletoluen diamina 68479-98-1 ETHACURE 300 Veure models
  • MXC-DMTDA Dimetiltiotoluenediamina 106264-79-3 ESTACIÓ 100 Veure models