Espuma de polvorització (SPF)

  • La nostra marca
  • Nom químic
  • CAS núm.
  • Guia de referència creuada
  • MXC-5 Pentametildietilenetriamina 3030-47-5 POLIAT 5 Veure models
  • MXC-8 N, N-dimetilciclohexilamina 98-94-2 POLIAT 8 Veure models
  • MXC-41 1,3,5-tris (3-dimetilaminopropil) hexahidro-s-triazina (s-triazina) 15875-13-5 POLIAT 41 Veure models
  • MXC-BDMA Dimetilbenzilamina 103-83-3 DABCO BDMA Veure models
  • MXC-A33 33% TEDA en 67% DPG 280-57-9 DABCO 33LV Veure models
  • MXC-R70 Dimetiaminoetoxi-metanol 1704-62-7 JEFFCAT ZR-70 Veure models
  • MXC-C15 Tetrametiliminobispropilamina 6711-48-4 POLIAT 15 Veure models
  • MXC-15 Octoat de Potassi en DEG 3164-85-0 DABCO K-15 Veure models
  • MXFR-TCPP Fosfat de Tris (2-cloroisopropil) 13674-84-5 TCPP Veure models